Vandorpe

01/03
2015

Nieuwe website

Samen met de firma Hannibal werd de afgelopen maanden intensief gewerkt aan de nieuwe website. In vergelijking met vroeger wordt meer nadruk gelegd op de nieuwe technologische vernieuwingen in onze branche. En zijn uiteraard ook de meest recente realisatie toegevoegd.